Posterpris til Sykdomspulsen

Sykdomspulsen fikk posterpris på Helse- og Kvalitetsregisterkonferansen 2021.

Gry Marysol Grøneng
2021-11-17

Det var totalt 47 postere på konferansen og Sykdomspulsen fikk prisen med omtale “Sykdomspulsen - En spennende og fremtidsrettet infrastruktur og nettside for overvåkning av covid-19, andre infeksjoner og dødelighet i sanntid”.

Prisutdeling

Prisbelønnet poster

conference_poster.pdf

Prisbelønnet handout

conference_handout.pdf

Datakilder

I infrastrukturen tas det inn data fra mer enn 15 datakilder, de fleste oppdateres hver dag:

Analyser

Sykdomspulsen gjør over 500 000 analyser automatisk hver dag. Noen av disse analysene er tunge regresjonsanalyser, der det kjøres enkeltanalyser per aldersgruppe og per kommune. Det viktige med en del av disse analysene er å kunne lage resultater som sier noe om det er en økning av infeksjon i forhold til tidligere. Dette er viktig for å kunne gjøre tiltak i rett tid.

Leveranser

Leveransene spenner over en stor skala fra enkle grafer til store rapporter. Den eneste grunnen til at dette lar seg gjøre er den svært fleksible infrastrukturen (se under ‘Infrastruktur’ for mer informasjon).

Sykdomspulsen leverer hver dag:

Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten - nettsiden

Vi drifter en interaktiv nettside fra A til Å: Sykdomspulsen har bygget opp det tekniske, gjør automatisk oppdatering av data hver dag, har stått for webdesign, grafer, tekst og gjør all brukersupport. Denne nettsiden er kun for kommuneleger, statsforvaltere, smittevernleger, RHF og FHI og har per nå om lag 350 brukere, med ca 100 personer som er innom nettsiden på daglig basis.

Infrastruktur

Sykdomspulsens infrastruktur er unik ved at den kan håndtere så store mengder data hver dag på en rask og effektiv måte. Infrastrukturen leser over 2 000 000 000 rader data og resultater (1TB) på daglig basis, og 1000 database-tabeller. Infrastrukturen er basert på R som gjør at den er veldig fleksibel og kubernetes gjør at den er veldig robust og kan skaleres. I tillegg er infrastrukturen veldig sikker da det er tilgangskontroll på hele infrastrukturen og kryptering i alle ledd.

Corrections

If you see mistakes or want to suggest changes, please create an issue on the source repository.

Reuse

Text and figures are licensed under Creative Commons Attribution CC BY 4.0. Source code is available at https://github.com/sykdomspulsen-org/sykdomspulsen-org.github.io, unless otherwise noted. The figures that have been reused from other sources don't fall under this license and can be recognized by a note in their caption: "Figure from ...".

Citation

For attribution, please cite this work as

Grøneng (2021, Nov. 17). Sykdomspulsen: Posterpris til Sykdomspulsen. Retrieved from https://docs.sykdomspulsen.no/posts/2021-11-17-posterpris-til-sykdomspulsen/

BibTeX citation

@misc{grøneng2021posterpris,
  author = {Grøneng, Gry Marysol},
  title = {Sykdomspulsen: Posterpris til Sykdomspulsen},
  url = {https://docs.sykdomspulsen.no/posts/2021-11-17-posterpris-til-sykdomspulsen/},
  year = {2021}
}